Kaple Reingers

Po mnoha letech intenzivní vzájemné sousedské spolupráce se nám díky získaným zkusenostem a mnoha umeleckých talentu podarilo zalozit interkulturního centrum „kaple Reingers“. Toto centrum se nachází v bezprostrední blízkosti ceských hranic, v obci Reingers, kde zije 360 obyvatel.

Centrum bylo zalozeno po celkové umelecké rekonstrukci radu let nevyuzívané márnice. Umelecká úprava probehla pod vedením mezinárodne proslulého akademické malíre Teodora Buzu s rumunsko-ceským puvodem. Rekonstrukce probehla ve smyslu transregionální kooperace, za spolupráce obce Reingers a rozsáhlého týmu TOGETHER sestávajícího jak z jednotlivcu, tak z organizací a obcí.

Cílem tohoto centra je umoznit prostor rozmanitým preshranicním umeleckým projektum za úcelem vzájemného porozumení a otevrenosti vuci druhým.

Translate »